c_200_140_16777215_00_images_ikony_sesja.jpgPrzewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201 odbędzie się VII sesja Rady Miasta Bolesławiec.


 

 

Porządek obrad VII sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad VII sesji.
 3. Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 29 marca
  2019 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na
  VI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 29 marca 2019 r.
 5. Informacje:
  • Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,
  • Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
   w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec
  z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 7. Informacja na temat działań wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Bolesławiec na lata 2018-2020."
 9. Narzędzia i systemy wdrożone w 10 gminach w ramach projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych
  i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego”.
 10. Sprawozdanie z działalności MOPS, I ŚDS, II ŚDS, DzD Senior+ oraz DPS za 2018 rok.
 11. Projekty uchwał Rady Miasta:
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” w Bolesławcu,
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: W. Łokietka – Mazowiecka w Bolesławcu,
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Stolarska – Wierzbowa – Akacjowa w Bolesławcu,
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych wzdłuż rzeki Bóbr
   w Bolesławcu – dla części „A”,
  • w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku nr 14 przy ul. Karola Miarki w Bolesławcu,
  • w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
  • w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego,
  • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
  • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.,
  • w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji,
  • w sprawie zmiany uchwały nr XL/327/09 Rady Miasta Bolesławiec
   z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta Bolesławiec.
 1. Interpelacje – informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 2. Sprawy organizacyjne:

13.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.

 1. Zamknięcie sesji.

Bolesławiec ul. Nadrzeczna

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information