c_200_140_16777215_00_images_ikony_bok_M-pracaMag.pngPrezydent Miasta Bolesławiec ogłasza XII edycję Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec obronioną na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami. 

 

 

Prezydent Miasta Bolesławiec ogłasza XII edycję Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec obronioną na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami.  

Do Konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione w latach akademickich: 2017/2018 i 2018/2019 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami. Nie można ponownie zgłaszać prac zgłoszonych do wcześniejszych edycji Konkursu.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w przypadku zgłoszenia do Konkursu mniej niż 5 prac Prezydent Miasta zastrzega sobie możliwość: odstąpienia od Konkursu lub wydłużenia naboru prac.

Prezydent Miasta w drodze zarządzenia wydłużył nabór prac w ramach XII edycji Konkursu do 30 października 2020 roku oraz rozszerzenia grupy osób uprawnionych do złożenia prac na osoby, które obroniły prace w roku akademickim 2019/2020. 

 

Więcej informacji w treści ogłoszenia – Ogłoszenie pdf.

 Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 i 3

Załącznik nr 4 i 5