c_200_140_16777215_00_images_ikony_bok_M-pracaMag.pngPrezydent Miasta Bolesławiec ogłasza XII edycję Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec obronioną na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami. 

 

 

Prezydent Miasta Bolesławiec ogłasza XII edycję Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec obronioną na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami.  

Do Konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione w latach akademickich: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami. Nie można ponownie zgłaszać prac zgłoszonych do wcześniejszych edycji Konkursu.

Rekomendowane przez Prezydenta Miasta Bolesławiec tematy powinny koncentrować się na problematyce związanej z podnoszeniem konkurencyjności miasta Bolesławiec na rynku krajowym i rynkach zagranicznych i mieć związek z realizacją przyjętych przez organy miasta Bolesławiec planów rozwoju. Wszystkie szczegóły można znaleźć w treści ogłoszenia konkursowego.

Prezydent Miasta w drodze zarządzenia wydłużył nabór prac w ramach XII edycji Konkursu do 29 października 2021 roku oraz rozszerzył grupę osób uprawnionych do złożenia prac na osoby, które obroniły prace w roku akademickim 2020/2021. 

 

Więcej informacji w treści ogłoszenia – Ogłoszenie pdf.

 Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 i 3

Załącznik nr 4 i 5