c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_04_SP4.jpg

DANE O LICZBIE UCZNIÓW PISZĄCYCH EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
- CZĘŚĆ 2: matematyka - 16 kwietnia 2019 r.

 

Szkoła

w klasach VIII

którzy zgłosili się              i pisali egzamin

laureatów konkursów            

którzy nie przystąpili do egzaminu z powodu choroby

którzy nie zgłosili się i nie pisali egzaminu

w tym bez podania powodu

który pisali egzamin w wydłużonym czasie

którzy pisali inny test  

którzy przerwali pisanie egzaminu

1

2

3

   

4

5

6

7

8

SP nr 1

104

104

0

0

0

0

9

0

0

SP nr 2

65

65

0

0

0

0

4

8

0

SP nr 3

28

28

0

0

0

0

1

1

0

SP nr 4

100

99

1

0

0

0

11

0

0

SP nr 5

60

58

1

1

0

0

4

1

0

Razem publiczne

357

354

2

1

0

0

29

10

0

Pub. SP Zakonu Pijarów

21

20

0

0

1

0

2

0

0

Prywatna SP OXPRESS

25

25

0

0

0

0

5

0

0

Prywatna SP Przysp. do Pracy

10

8

0

0

2

2

0

0

0

Razem niepubliczne

56

53

0

0

3

2

7

0

0

 

                 

OGÓŁEM

413

407

2

1

3

2

36

10

0