c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2018_11_sesja_2018_12-150.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 5 grudnia 2018 r. o godz. 13.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201 odbędzie się II sesja Rady Miasta Bolesławiec zwołana na wniosek Prezydenta Miasta

 

Porządek obrad II sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad II sesji.
  3. Przerwa – wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miasta
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

4.1. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019 r.”,

4.2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gmin: Bolesławiec, Gromadka, Warta Bolesławiecka, Nowogrodziec i Osiecznica,

4.3. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior + w Bolesławcu oraz nadania mu   statutu,

4.4. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)”,

4.5. w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr”,

4.6. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Miejskiej Bolesławiec
w Zgromadzeniu Związku Gmin „Kwisa”,

4.7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,

4.8. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.;

  1. Zamknięcie sesji. 

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information