INFORMACJEPrezydent Miasta Bolesła wiec ogłasza wyniki konsultacji. Prezydent Miasta Bolesławiec ogłasza wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019";

 

Zakończono konsultacje społeczne z organ izacjami pozarządowym i i podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącychdziałalności statutowej tych organizacji.Konsultacje przeprowadzone były w trybie pisemnego wyrażenia opinii w powyższych kwestiach. Opinie przyjmowane były na załączonym do ogłoszeniaformularzu. Celem zaproszenia organizacji pozarządowych do udziałuw konsultacjach było poznanie opinii w przedmiotowych sprawach.Nie zgło szono wniosków oraz uwag do zaproponowanych projektów uchwał.

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information