c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2018_11_pierzeja_polnocna-111.jpg

Gmina Miejska Bolesławiec planuje w najbliższym czasie przystąpienie do konkursu na środki na dotacje dla mieszkańców, chcących  wymieniać nieekologiczne kotły i piece w swoich budynkach jednorodzinnych.

Chodzi przede wszystkim o zamianę na bardzo wygodne i tanie w eksploatacji pompy ciepła, ale także instalacje gazowe. W tym celu nasza gmina nawiązała współpracę z grupą innych gmin dolnośląskich oraz wyspecjalizowaną organizacją inżyniersko-projektową Centrum Technologii Energetycznych.  

 

 

W ramach tegorocznego konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego zamierzamy pozyskać środki na dofinansowanie zakupu i montażu nowoczesnych instalacji grzewczych. Dofinansowanie dla mieszkańców może sięgnąć 85 procent, a realna dotacja od 15 do 40 tys. zł.

W chwili obecnej staramy się ocenić skalę zainteresowania mieszkańców gminy taką inicjatywą.  W tym celu będą gromadzone ankiety od zainteresowanych osób oraz wstępne deklaracje. Działanie to stanowi element rozpoznania potrzeb, które to z kolei jest niezbędnym etapem przygotowawczym dla opracowania dokumentacji projektowej do uzyskania dotacji.  

W związku z tym planujemy zorganizowanie spotkania informacyjnego, na którym wyjaśnimy wespół z zaproszonymi ekspertami zasady działania programu oraz możliwości udziału mieszkańców.

W chwili obecnej mieszkańcy mogą złożyć wstępną deklarację i ankietę udziału w projekcie. Można je wypełnić internetowo na stronie http://www.cieplo.cte.fea.pl/Sposób wypełnienia zostanie szczegółowo omówiony na spotkaniu[i].

Termin i miejsce spotkania informacyjnego: 

14 listopada (środa), początek spotkania: godz. 18.00, czas trwania: ok. 2 godzin

Miejsce: Bolesławiec - Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki, plac Piłsudskiego 1C

Tematyka spotkania:

  • Pompa ciepła, instalacja gazowa a może fotowoltaika do celów grzewczych? Czym się kierować dokonując wyboru? - uwarunkowania techniczne i energetyczne instalacji grzewczych w budynkach jednorodzinnych - korzyści, szanse, zagrożenia, wymogi;
  • W jaki sposób mieszkańcy będą mogli uzyskać dotację? - uwarunkowania finansowe udziału w planowanym projekcie grantowym, prawa i obowiązki grantobiorców w okresie realizacji projektu oraz jego trwałości;
  • Instruktaż wypełnienia ankiet i deklaracji służących diagnozie zapotrzebowania na instalacje fotowoltaiczne w gminie;
  • Pytania i odpowiedzi.

 

[i] Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania, jednak osoby, które w sposób rzetelny wypełnią deklarację zwiększają szansę na przyznanie dotacji mieszkańcom gminy