c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2018_09_LIII_sesja_rm_sesja-456.jpg

26 września 2018 r. Rady Miasta Bolesławiec obradowała po raz 53. Radni zapoznali się z informacjami prezydenta miasta i przewodniczącego RM o ważniejszych działaniach podjętych w okresie  międzysesyjnym oraz informacją o realizacji budżetu za I półrocze 2018 r. W porządku obrad znalazło się również sprawozdanie z realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Bolesławiec” oraz informacja o opiece zdrowotnej w nowym roku szkolnym w przedszkolach
i szkołach podstawowych.

 

Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Bolesławieckiego nieruchomości gruntowej, położonej w Bolesławcu przy ul. A. Asnyka, w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości. W trakcie przebudowy budynku „okrąglaka” przy pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2, polegającej m.in. na zamontowaniu podnośnika dla osób niepełnosprawnych stwierdzono, że schody prowadzące do wejścia budynku zlokalizowane są poza granicami nieruchomości należącej do Powiatu Bolesławickiego. Wartość darowanej nieruchomości według operatu szacunkowego wynosi netto 1.650 zł.

Park przy ul. Tyrankiewiczów otrzymał nazwę im. Harcmistrza Huberta Bonina. Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zawarcia umowy z MZK, na okres przekraczający rok budżetowy, o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Bolesławiec.
Zmieniona została uchwała nr LII/520/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, kryteria i tryb zgłaszania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec.
Rada uchwaliła tryb udzielania dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych. Zmieniono nazwę Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida oraz dokonano zmian w statucie
Podjęto dwie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”.  Tytuł „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” nadany został Stowarzyszeniu Reemigrantów z Bośni ich Potomków oraz Przyjaciół z siedzibą w Bolesławcu oraz Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bolesławcu. Rada podjęła uchwały w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec i w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. Więcej na www.boleslawiec.eu

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information