c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2018_09_ratusz_9_2018-113.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 26 września 2018 r. o godz. 9.00

w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201 odbędzie się LIII sesja Rady Miasta Bolesławiec

 

Porządek obrad LIII sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad LIII sesji.
 3. Przyjęcie protokołu LII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 29 sierpnia   
  2018 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na LII sesji odbytej w dniu 29 sierpnia 2018 r.
 5. Informacje:
  • Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie  międzysesyjnym,
  • Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
   w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2018 r.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych
  w mieście Bolesławiec”.
 8. Informacja o opiece zdrowotnej w nowym roku szkolnym w przedszkolach
  i szkołach podstawowych.
 9. Projekty uchwał Rady Miasta:

9.1. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Bolesławieckiego nieruchomości gruntowej, położonej w Bolesławcu przy ul. Adama Asnyka,

9.2. w sprawie nadania nazwy Park im. Harcmistrza Huberta Bonina,

9.3. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/376/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
z tytułu zawarcia umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o.
w Bolesławcu, na okres przekraczający rok budżetowy, o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Bolesławiec,

9.4. w sprawie trybu udzielania dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych,

9.5. zmieniająca uchwałę nr LII/520/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, kryteria i tryb zgłaszania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec, z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,

9.6. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Bolesławcu oraz nadania nowego brzmienia jej statutu,

9.7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,

9.8. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.,

9.9. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Stowarzyszeniu Reemigrantów z Bośni ich Potomków oraz Przyjaciół z siedzibą w Bolesławcu,

9.10. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bolesławcu.

 1. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
 2. Sprawy organizacyjne:

11.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.

 1. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 2. Zamknięcie sesji.

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information