c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2018_06_rynek-112.JPG

Podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 29 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00

w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201 odbędzie się LII sesja Rady Miasta Bolesławiec

Porządek obrad LII sesji:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Zapoznanie Rady z porządkiem obrad LII sesji.
3.    Przyjęcie protokołów L sesji Rady Miasta odbytej w dniach 27 czerwca   
       2018 r. i 25 lipca 2018 r. oraz LI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 8 sierpnia 2018 r.
4.    Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na L sesji odbytej w dniach 27 czerwca 2018 r. i 25 lipca 2018 r. oraz na LI sesji odbytej w dniu 8 sierpnia 2018 r.
5.    Informacje:
5.1.    Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie  międzysesyjnym,
5.2.    Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja na temat dróg w Gminie Miejskiej Bolesławiec.
7.    Przerwa – wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miasta.
8.    Projekty uchwał Rady Miasta:
8.1.    w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/351/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w północnej części miasta ograniczonego od wschodu ulicą T. Kościuszki, od zachodu
i północy granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec,
8.2. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, kryteria i tryb zgłaszania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec,
8.3. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Bolesławiec,
8.4. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Bolesławiec odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,
8.5. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.  
10. Sprawy organizacyjne:
10.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
12. Zamknięcie sesji.

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information