karta mieszkanca baner

Święto CeramikiRada SeniorówRewitalizacjaPodatkiKoperta Życia500+Karta Dużej Rodziny schroniska

      Wybory ławników 

pkp_dworzec1.jpg

W Bolesławcu trwają przygotowania do budowy Centrum Przesiadkowego.  Miasto Bolesławiec otrzymało środki na opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej budowy Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu. Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2017-2019.

Coraz więcej miast zmienia myślenie o komunikacji i transporcie, decydując się na budowę centrów przesiadkowych, które  umożliwiają lepszy dostęp do oferty transportu publicznego. Podobnie jest w Bolesławcu. Na terenie planowanego centrum przesiadkowego, w okolicy istniejącego dworca kolejowego, zarówno mieszkańcy, jak i turyści będą mieli możliwość  zamiany środka lokomocji, np. pociągu, autobusu, roweru lub innego środka transportu. Multimedialny charakter inwestycji ma na celu ograniczenie indywidualnego ruchu samochodów, co w efekcie pozytywnie  wpłynie na środowisko  poprzez redukcję emitowanych zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszenie poziomu hałasu.

 

Warto zaznaczyć, że Bolesławiec położny jest w północno- zachodniej części województwa dolnośląskiego, w pobliżu granic z Czechami i Niemcami,  przy linii kolejowej stanowiącej element III paneuropejskiego kolejowego korytarza transportowego. Malowniczo usytuowany w dolinie rzeki Bóbr, w otoczeniu Borów Dolnośląskich należy do najpiękniejszych miast regionu. Posiada pieczołowicie odrestaurowany układ urbanistyczny wraz z bogatym zespołem zabytków. Od czasów średniowiecza słynie z wyrobu naczyń ceramicznych, a miejscowa kamionka znana jest na prawie wszystkich kontynentach. Największe święto miasta - Bolesławieckie Święto Ceramiki, w tym roku od 15 do 19 sierpnia,  gromadzi turystów z całego świata, oferując bogaty program kulturalny. Warto tu przyjechać nie tylko podczas święta ceramiki. W Bolesławcu przez cały rok można liczyć  na ciekawą ofertą zarówno dla miłośników i znawców sztuki, jak i amatorów sportu i aktywnej rekreacji.

- Centrum przesiadkowe, ze swoją infrastrukturą typu parkingi  park&ride, bike&ride odciąży układ komunikacyjny ścisłego centrum Bolesławca – miasta, będącego znaczącym ośrodkiem gospodarczym, które jest miejscem pracy dla tysięcy mieszkańców regionu. Dogodne położenie i zintegrowany charakter centrum przesiadkowego nie bez wpływu pozostanie na dalszy rozwój gospodarczy miasta i regionu, szczególnie w dobie odczuwalnego przez podmioty gospodarcze braku pracowników. Na uwagę zasługuje również fakt, iż w Bolesławcu miejska komunikacja autobusowa jest dla wszystkich użytkowników bezpłatna – informuje prezydent Bolesławca Piotr Roman. Planowane centrum jest elementem infrastruktury subregionalnej, który sprawi, że uciążliwość przesiadania się zostanie ograniczona do minimum.

 W tym celu miasto Bolesławiec, wraz z ośmioma innymi instytucjami z Niemiec, Polski, Czech, Austrii i Słowenii zdołało pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu TRANS-BORDERS. W ramach projektu „TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu”,  miasto Bolesławiec otrzymało środki na opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej budowy Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu. Aktualnie rozpisany został przetarg na wyłonienie wykonawcy wariantowej koncepcji techniczno – architektonicznej w ramach inwestycji Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu.

Okres trwania projektu „TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu” zaplanowano na lata  2017–2020. W trakcie trzech lat współpracy, podejmowane będą działania, mające na celu poprawę sytuacji publicznego transportu pasażerskiego oraz mobilności mieszkańców. Koncentrować się będą one na rozwiązaniu wspólnych problemów dwóch obszarów granicznych i przygranicznych znajdujących się Europie Środkowej. Unia Europejska posiada bardzo zróżnicowaną sieć transportową TEN-T. Istnieją jeszcze regiony lub części regionów, które mają utrudniony dostęp do centralnej sieci transportowej. W Europie Środkowej, takie obszary znajdują się na terenach granicznych i przygranicznych. Jednocześnie obszary te, uważane za słabo rozwinięte w dziedzinie łączącego je transportu publicznego.

Jednym z takich regionów pilotażowych jest obszar przygraniczny pomiędzy Niemcami, Polską i Republiką Czeską, a drugim tereny przygraniczne regionu Koroška w Słowenii i południowej części austriackiej prowincji Karyntia. W ramach projektu, Miasto Bolesławiec otrzymało środki na opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej budowy Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu. Program Interreg Europa Środkowa to program polityki spójności UE, który wspiera ponadnarodową współpracę transgraniczną i zaangażowanie organizacji publicznych i prywatnych w Europie Środkowej. W okresie 2014-2020 na realizację Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczono 246 mln EUR.

Partnerami Projektu są: Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu (Niemcy) – partner wiodący, Stowarzyszenie Transportu Górne Łużyce (Niemcy), Biuro Rządu Karyntii, Departament 7 (Austria), Stowarzyszenie Transportu Karyntia (Austria), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Polska), Miasto Bolesławiec (Polska),KORID LK, spółka z o.o. (Czechy), Regionalna Agencja Rozwoju Regionu Koroška (Słowenia), Centrum Badawcze Słoweńskiej Akademii Nauk i Sztuki (Słowenia). 

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014-2020 (program Interreg Europa Środkowa). Wartość projektu: 2.344.972,86 €, w tym Miasto Bolesławiec: 277 328,10 € wysokość dofinansowania projektu: 1.935.028 €, w tym Miasto Bolesławiec:  wysokość dofinansowania: 235 728,88 €, środki własne Miasta: 41 599,22 €.

TRANS-BORDERS_small-surface_horizontal.jpg

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information