UInfo1-wazne.pngrząd Miasta Bolesławiec informuje, że w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania zostaje ograniczona możliwość osobistego załatwiania spraw w urzędzie.

 

Urząd będzie pracował w trybie wewnętrznym, z wyjątkiem:

  1. Urzędu Stanu Cywilnego, w którym osobiście załatwiane będą tylko:
  • zgłoszenie zgonu
  • zgłoszenie urodzenia,
  1. Wydziału Spraw Obywatelskich, w którym osobiście załatwiane będą tylko:
  • odbiór dowodu osobistego.

Sprawy te można załatwiać w budynku biurowca przy pl. Piłsudskiego 1, parter, okienko Biura Obsługi Interesanta.

Pozostałe usługi Urząd będzie świadczył wyłącznie:

  • telefonicznie,
  • pocztą elektroniczną e-mail,
  • za pośrednictwem tradycyjnej poczty,
  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP,
  • za pośrednictwem strony obywatel.gov.pl.

W wypadku załatwiania spraw za pośrednictwem tradycyjnej poczty wniosek wraz z kompletem dokumentów oraz ewentualnie dowodem uiszczenia opłaty należy przesłać na adres Urzędu Miasta: Urząd Miasta Bolesławiec, ul. Rynek 41 - ratusz, 59-700 Bolesławiec. Należy również podać adres, na który zostanie Państwu przesłana korespondencja zwrotna.

Ponadto zarówno w ratuszu przy ul. Rynek 41, jak i w biurowcu przy pl. Piłsudskiego 1, przed Biurem Obsługi Interesanta ustawione są urny, do których możecie Państwo wrzucać pisma (nie potwierdzamy ich złożenia).

Przed ewentualną wizytą w urzędzie prosimy Państwa o kontakt telefoniczny. Dzwoniąc pod wskazane numery telefonów uzyskacie Państwo informacje na temat obowiązujących procedur, wymaganych dokumentów, wysokości obowiązujących opłat. Możliwy jest również kontakt z urzędem drogą e-mailową. Wszystkie podejmowane działania mają na celu zmniejszenie ryzyka zachorowania zarówno Państwa, jak i pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec.  

W obecnej sytuacji zalecamy również regulowanie zobowiązań finansowych wobec Miasta (podatki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) za pomocą bankowości elektronicznej przez eUrząd: https://epuap.miastoceramiki.eu  lub przelewem internetowym na wskazane konto.

W załączniku do znajdują się dane kontaktowe do poszczególnych wydziałów.

Pobierz: PLIK PDF