pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
59-700 Bolesławiec

Z-ca Kierownika USC:     


Mariola Soja
Tel. 075 645 65 41   Pok. 214

Z-ca Kierownika USC:     

Beata Skrzypek
Tel. 075 645 65 30   Pok. 212

Zastępca Kierownika:     

Jolanta Bereza
Tel. 075 645 65 31  Pok. 213