Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=116575

1. Zarządzenie Nr 69/2024 z dnia 15 marca 2024r.
    - od dnia 15 marca 2024r. do 5 kwietnia 2024r.
2. Zarządzenie Nr 71/2024 z dnia 18 marca 2024r.
3. Zarządzenie Nr 72/2024 z dnia 18 marca 2024r.
4. Zarządzenie Nr 73/2024 z dnia 18 marca 2024r.
    - od dnia 18 marca 2024r. do 8 kwietnia 2024r.
5. Zarządzenie Nr 75/2024 z dnia 20 marca 2024r.
    - od dnia 20 marca 2024r. do 10 kwietnia 2024r.