Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży oraz umieszczone na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=116575

1. Zarządzenie Nr 54/2024 z dnia 28 lutego 2024r.
    - od dnia 28 lutego 2024r. do 20 marca 2024r.
2. Zarządzenie Nr 65/2024 z dnia 5 marca 2024r.
    - od dnia 5 marca 2024r. do 26 marca 2024r.
3. Zarządzenie Nr 66/2024 z dnia 6 marca 2024r.
    - od dnia 6 marca 2024r. do 27 marca 2024r.