Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=116343

1. Zarządzenie Nr 31/2024 z dnia 13 lutego 2024r.
2. Zarządzenie Nr 32/2024 z dnia 13 lutego 2024r.
3. Zarządzenie Nr 33/2024 z dnia 13 lutego 2024r.
    - od dnia 13 lutego 2024r. do 5 marca 2024r.
4. Zarządzenie Nr 38/2024 z dnia 19 lutego 2024r.
    - od dnia 19 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.
5. Zarządzenie Nr 46/2024 z dnia 23 lutego 2024r.
6. Zarządzenie Nr 47/2024 z dnia 23 lutego 2024r.
7. Zarządzenie Nr 48/2024 z dnia 23 lutego 2024r.
8. Zarządzenie Nr 49/2024 z dnia 23 lutego 2024r.
9. Zarządzenie Nr 50/2024 z dnia 23 lutego 2024r.
    - od dnia 23 lutego 2024r. do 15 marca 2024r.