Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z  wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę: 

1. Zarządzenie Nr 24/2024 z dnia 2 lutego 2024r.
     - od dnia 2 lutego 2024r. do 23 lutego 2024r.
2. Zarządzenie Nr 29/2024 z dnia 9 lutego 2024r.
     - od dnia 9 lutego 2024r. do 1 marca 2024r.