Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostało wywieszone Zarządzenie Nr 17/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. wraz z wykazem nieruchomości gruntowych, położonych m.in. przy ulicach: Bolesława Kubika, Bolesława Prusa, Modłowej, Przemysłowej, Rynek, Miodowej, Czerwonych Maków w Bolesławcu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=116343