Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=116291

1. Zarządzenie Nr 325/2023 z dnia 29 grudnia 2023r.
2. Zarządzenie Nr 326/2023 z dnia 29 grudnia 2023r.
3. Zarządzenie Nr 327/2023 z dnia 29 grudnia 2023r.
  - od dnia 29 grudnia 2023r. do 19 stycznia 2024r.