Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę, do oddania w najem oraz umieszczone na stronie BIP :  http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=116154

 

1. Zarządzenie Nr 252/2023 z dnia 14 listopada 2023r.

2. Zarządzenie Nr 254/2023 z dnia 14 listopada 2023r.

     - od dnia 14 listopada 2023r. do 5 grudnia 2023r.

3. Zarządzenie Nr 256/2023 z dnia 16 listopada 2023r.

     - od dnia 16 listopada 2023r. do 7 grudnia 2023r.

4. Zarządzenie Nr 269/2023 z dnia 20 listopada 2023r.

5. Zarządzenie Nr 270/2023 z dnia 20 listopada 2023r.

6. Zarządzenie Nr 281/2023 z dnia 20 listopada 2023r.

     - od dnia 20 listopada 2023r. do 11 grudnia 2023r.