Prezydent  Miasta Bolesławiec  informuje, iż  w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały  wywieszone niżej wymienione zarządzenia z  wykazami  nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę, do oddania w najem oraz umieszczone na stronie BIP: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=115908

 

1. Zarządzenie Nr 241/2023 z dnia 25 października 2023r.

2. Zarządzenie Nr 242/2023 z dnia 25 października 2023r.

     - od dnia 25 października 2023r. do 15 listopada 2023r.

3. Zarządzenie Nr 243/2023 z dnia 26 października 2023r.

4. Zarządzenie Nr 244/2023 z dnia 26 października 2023r.

5. Zarządzenie Nr 245/2023 z dnia 26 października 2023r.

     - od dnia 26 października 2023r. do 16 listopada 2023r.