Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz oraz umieszczone na stronie BIPhttp://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=115908

 

1. Zarządzenie Nr 205/2023 z dnia 14 września 2023r.

2. Zarządzenie Nr 206/2023 z dnia 14 września 2023r.

     - od dnia 14 września 2023r. do 5 października 2023r.

3. Zarządzenie Nr 219/2023 z dnia 19 września 2023r.

4. Zarządzenie Nr 220/2023 z dnia 19 września 2023r.

     - od dnia 19 września 2023r. do 10 października 2023r.