Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały  wywieszone  niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do zbycia w drodze: sprzedaży, zamiany, oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=115799 i http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=115908

 

1. Zarządzenie Nr 172/2023 z dnia 23 sierpnia 2023r.

2. Zarządzenie Nr 173/2023 z dnia 23 sierpnia 2023r.

3. Zarządzenie Nr 174/2023 z dnia 23 sierpnia 2023r.

4. Zarządzenie Nr 175/2023 z dnia 23 sierpnia 2023r.

5. Zarządzenie Nr 177/2023 z dnia 23 sierpnia 2023r.

     - od dnia 23 sierpnia 2023r. do 13 września 2023r.

6. Zarządzenie Nr 195/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r.

     - od dnia 31 sierpnia 2023r. do 21 września 2023r.

7. Zarządzenie Nr 197/2023 z dnia 4 września 2023r.

8. Zarządzenie Nr 198/2023 z dnia 4 września 2023r.

9. Zarządzenie Nr 199/2023 z dnia 4 września 2023r.

10. Zarządzenie Nr 200/2023 z dnia 4 września 2023r.

11. Zarządzenie Nr 201/2023 z dnia 4 września 2023r.

      - od dnia 4 września 2023r. do 25 września 2023r.

12. Zarządzenie Nr 203/2023 z dnia 5 września 2023r.

      - od dnia 5 września 2023r. do 26 września 2023r.