Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży oraz umieszczone na stronie BIP http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=115799

 

1. Zarządzenie Nr 162/2023 z dnia 4 sierpnia 2023r.

2. Zarządzenie Nr 163/2023 z dnia 4 sierpnia 2023r.

    - od dnia 4 sierpnia do 29 sierpnia 2023r.

3. Zarządzenie Nr 168/2023 z dnia 18 sierpnia 2023r.

    - od dnia 18 sierpnia 2023r. do 8 września 2023r.

4. Zarządzenie Nr 169/2023 z dnia 21 sierpnia 2023r.

5. Zarządzenie Nr 170/2023 z dnia 21 sierpnia 2023r.

6. Zarządzenie Nr 171/2023 z dnia 21 sierpnia 2023r.

     - od dnia 21 sierpnia 2023r. do 11 września 2023r.