Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIPhttp://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=115489, http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=115799

 

1. Zarządzenie Nr 147/2023 z dnia 13 lipca 2023r.

2. Zarządzenie Nr 148/2023 z dnia 13 lipca 2023r.

3. Zarządzenie Nr 149/2023 z dnia 13 lipca 2023r.

    - od dnia 13 lipca 2023r. do 3 sierpnia 2023r.

4. Zarządzenie Nr 151/2023 z dnia 24 lipca 2023r.

    - od dnia 24 lipca 2023r. do 14 sierpnia 2023r.