Rada Miasta Bolesławiec w marcu 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Wówczas uchwalono plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe, zachodzi konieczność ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów obowiązujących od dnia 1 września 2019 roku.

Przy ustalaniu nowego planu sieci szkół wzięto po uwagę liczbę dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły, liczbę pomieszczeń do nauki, a szczególnie analizowana była odległość od szkoły do miejsca zamieszkania dziecka i możliwość korzystania z komunikacji miejskiej. Uwzględniając fakt, że w Bolesławcu od 23 czerwca 2018 roku komunikacja miejska jest bezpłatna, uczniowie oraz rodzice mogą bez problemu i bezpiecznie dotrzeć do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania.

Ponadto nowa sieć i obwody mają na celu poprawę warunków nauki, tj. wszyscy uczniowie w mieście będą realizowali obowiązek szkolny na pierwszą zmianę. W tym celu dla Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. M. Brody zostaje ustalona dodatkowa lokalizacja prowadzenia zajęć przy ul Bielskiej 5 (w obiekcie po byłym Gimnazjum Samorządowym nr 2). Takie rozwiązanie daje możliwość realizacji nauki na jedną zmianę oraz rozdzielenie na 1 i 2 etap nauczania, tj. edukację wczesnoszkolną (klasy I – III) i podstawową dla klas IV – VIII.

Analogiczne możliwości są również w Szkole Podstawowej nr 1 - po zakończeniu edukacji przez klasy gimnazjalne, które uczyły się w innym skrzydle budynku. Od 1 września 2019 r. w tym skrzydle budynku będą mogły odbywać się zajęcia z uczniami najstarszych klas podstawówki.

Wprowadzenie zaproponowanych zmian ma na celu właściwe funkcjonowanie bolesławieckiej oświaty. Szczególnej uwadze będzie poświęcona sprawa dalszego zatrudnienia nauczycieli, którzy realizują zajęcia w klasach gimnazjalnych, ale z mocy prawa stali się oni nauczycielami 8-letnich szkół podstawowych. Ustalenie nowego planu sieci szkół od 1 września 2019 r. nie będzie miło wpływu na redukcję zatrudnienia nauczycieli.

Przyjmowanie zapisów do klas I na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się 4 marca 2019 r. Warto przypomnieć, że do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu. W rekrutacji do szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania, które ma podstawowe znaczenie przy zapisie dziecka do szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutacja  do klas I dzieci, których starsze rodzeństwo już chodzi do wybranej lub obwodowej szkoły ma swoje odniesienie w uchwale NR XLIV/455/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych. Uwzględniono w niej, że jeżeli rodzeństwo kandydata do klasy I jest już w danej szkole, dziecko otrzymuje dodatkowe punkty, aby mogło uczęszczać  do tej samej szkoły wraz z rodzeństwem.

 

Planuje się, że w Bolesławcu będzie docelowo dziewięć szkół podstawowych, w tym pięć prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec oraz jedna publiczna Zakonu Pijarów i trzy niepubliczne prowadzone przez inny podmiot i osobę fizyczną, w tym jedna dla dorosłych.

                      

 

 

Planowane obwody publicznych szkół podstawowych - wykaz ulic

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Jana Pawła II 38C

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. J. Słowackiego 2

Szkoła Podstawowa nr 3

ul. Ceramiczna 5

Szkoła Podstawowa nr 4

ul. M. Brody 10 (siedziba) oraz

ul. Bielska 5

Szkoła Podstawowa nr 5

ul. Dolne Młyny 60

Generała Wł. Andersa

1Maja

Agatowa

K. K. Baczyńskiego

10 Marca

Artyleryjska

Armii Krajowej

Astrów

Stefana Batorego

Akacjowa

K. I. Gałczyńskiego

Adama Asnyka

Bazaltowa

Bielska (od nr 5)

Bohaterów Getta

Jagiellonów

Bankowa

Generała Józefa Bema

Mikołaja Brody

Brzozowa

Jana Pawła II

Bielska (do nr 4A)

Bławatkowa

Cicha

Augusta Cieszkowskiego

Kasztanowa

Fryderyka Chopina

Bobrowa

Stanisława Dąbka

Dębowa

Jana Kilińskiego

Bolesława Chrobrego

Bratków

Ignacego Domeyki

Dolne Młyny

Generała F. Kleeberga

Ciesielska

Bukowa

Michała Drzymały

Ekonomiczna

Hugo Kołłątaja

Ignacego Daszyńskiego

Ceramiczna

Dzieci Wrześni

Góralska

Marii Konopnickiej

Fabryczna

Cisowa

Garncarska

Górne Młyny

Konradowska

Bartosza Głowackiego

Czerwonych Maków

Gdańska

Graniczna

Mikołaja Kopernika

Hutnicza

Górska

Górników

Grunwaldzka

Wojciecha Korfantego

Tadka Jasińskiego

Grabowa

Zbigniewa Herberta

F. S. Jezierskiego

Bronisława Kosiby

Karpecka

Irysów

Jeleniogórska

Klonowa

Kresów II RP

Kaszubska

Jagodowa

Karkonoska

Konstytucji 3 Maja

Krótka

Kościelna

Jarzębinowa

Komuny Paryskiej

Tadeusza Kościuszki

Łasicka

Królowej Jadwigi

Jasna

Kwiatowa

J. I. Kraszewskiego

Karola Marcinkowskiego

Bolesława Kubika

Jaśminowa

Leśna

Lipowa

Czesława Miłosza

Michała Kutuzowa

Jemiołowa

Lubańska

Łąkowa

Murarska

Ignacego Łukasiewicza

Jesionowa

Majora Hubala

Władysława Łokietka

Gabriela Narutowicza

Magistracka

Jodłowa

Jana Matejki

Mała

Stefana Okrzei

Adama Mickiewicza

Kalinowa

Janusza Meissnera

S. Małachowskiego

Piastów

Ogrodowa

Kamienna

Karola Miarki

Mazowiecka

Plac Pokoju

Piotra i Pawła

Kamionkowa

Niepodległości

Miodowa

Mikołaja Reja

Plac Marsz. J. Piłsudskiego

Kazimierza Wielkiego

Obrońców Helu

Modłowa

Saperska

Polna

Konwaliowa

Obrońców Westerplatte

Mostowa (do nr 16)

Słoneczna

Bolesława Prusa

Masarska

Marcina Opitza

Nadrzeczna

Spokojna

Rynek

Modrzewiowa

Orla

Elizy Orzeszkowej

Spółdzielcza

Sądowa

Morelowa

Orląt Lwowskich

Aleja Partyzantów

Staroszkolna

Sierpnia 80

Mostowa (od nr 21)

Ignacego Paderewskiego

Piaskowa

Stefana Starzyńskiego

Juliusza Słowackiego

Narcyzów

Parkowa

Przemysłowa

Aleja Tysiąclecia

Szkolna

Plac Piastowski

Ludwika Pasteura

Słowiańska

Melchiora Wańkowicza

Braci Śniadeckich

Plac Świętego Krzyża

Rotmistrza Pileckiego

Stanisława Staszica

Aleja Wojska Polskiego

Tamka

Pogodna

Emilii Plater

Stolarska

Zagłoby

Teatralna

Pomorska

Pod Lasem

Strefowa

Zaułek

Plac Wolności

Ptasia

Podgórna

Targowa

Zielona

Zacisze

Rajska

Powstańców Warszawy

Topolowa

Zygmunta Augusta

Plac Zamkowy

Różana

Władysława Reymonta

Romualda Traugutta

Stefana Żeromskiego

Żwirki i Wigury

Rumianków

Robotnicza

Walerego Wróblewskiego

   

Sadowa

Rzemieślnicza

Wałowa

   

Zaułek Sasanek

Henryka Sienkiewicza

Wesoła

   

Skalna

Genarała Władysława Sikorskiego

Wierzbowa

   

Słoneczników

Piotra Skargi

Skwer Kard. S.Wyszyńskiego

   

Sokola

Jana Sobieskiego

Zgorzelecka (do nr 21)

   

Sosnowa

Majora H. Sucharskiego

 
   

Spacerowa

Ślusarska

 
   

Sportowa

Śluzowa

 
   

Stokrotek

H. i W. Tyrankiewiczów

 
   

Storczyków

Warszawska

 
   

Szarotek

Wąska

 
   

Świerkowa

Willowa

 
   

Tulipanowa

Wincentego Witosa

 
   

Tunelowa

Józefa Wybickiego

 
   

Wiaduktowa

Zwycięstwa

 
   

Widok

Żołnierzy Wyklętych

 
   

Gen. A. E. Fieldorfa „Nila”

   
   

Wrzosowa

   
   

Zabobrze

   
   

Zgorzelecka (od nr 22)

   
   

Żwirowa