Budowana trasa będzie miała 471 m długości i 3 m szerokości. Nowy ciąg pieszo-rowerowy będzie miał nawierzchnię z betonu asfaltowego. Koszt zadania wynosi 626 666 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca.