Inwestorem jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Powstający ciąg pieszy stanowi uzupełnienie brakującego odcinka pomiędzy Bolesławcem a miejscowością Łąka. Początek odcinka przyjęto przy zjeździe do zakładu produkcyjnego „IBF”,  koniec przy przejściu dla pieszych, nawiązując do istniejącego prawostronnego chodnika. Chodnik zlokalizowany jest za rowem odwadniającym, będzie miał nawierzchnię asfaltową, długość 934,67 m, szerokość 2 m. Koszt zadania wynosi  1 420 926 zł, w tym 430 231 zł dofinansowanie z budżetu miasta Bolesławca.