Powstały odcinek ma 150 m długości i łączy się ażurową ścieżką z ul. Ptasią. Wartość zadania wynosi 636 333 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca.