W ramach zadania wybudowano 430 m drogi z nawierzchnią z betonu asfaltowego, ciąg pieszo-rowerowy, kanalizację deszczową oraz zbiornik retencyjny. Na ulicy zamontowano 14 latarń.  Wykonawcą jest firma Eltor z Lubania. Wartość zadania wynosi 2 870 000 zł. Inwestycja finansowana z budżetu miasta Bolesławca.