w ramach programu priorytetowego nr 6.2 „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny”. Bolesławiecki wniosek uzyskał pozytywną ocenę.

W ramach realizacji projektu ,,Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec’’ zaplanowano zakup pięciu zeroemisyjnych autobusów wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania oraz zakup, montaż i uruchomienie 2 szt. dwustanowiskowych stacji ładowania. Dotacja z NFOŚiGW – 10 887 500 zł (autobusy + ładowarki). Przewiduje się, że umowa z NFOŚiGW będzie zawarta do końca września 2024 r.