Do programu mogły przystąpić szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia W tym roku dofinansowanie w maksymalnej wysokości 35 tys. zł. otrzymały dwie szkoły z miasta Bolesławca, tj.:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego 

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki

W ramach realizacji projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, narzędzia oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem do realizacji zajęć z zakresu:

1. terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi
i koncentracji (w tym: ADHD — Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD — Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią;

2. terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem;

3. terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

Wkład własny Gminy 17,5 tys. zł. Całkowita wartość projektu to 87,5 tys. zł.