W ramach inwestycji wybudowana została droga o długości 424 m o nawierzchni asfaltowej z ciągiem pieszo-rowerowym o długości 354 m. Inwestycja obejmuje m.in. obramowanie jezdni krawężnikiem ze ściekiem przykrawężnikowym, dowiązanie jezdni do istniejących zjazdów, wyregulowanie włazów kanalizacji sanitarnej, wpustów ulicznych i zasuw wodociągowych. Na ulicy zamontowano 15 latarń typu LED z systemem inteligentnego zarządzania oświetleniem.