w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę NR LVIII/600/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2024”.

OGŁOSZENIE

Formularz konsultacji projektu