Program:

10.00– 10.10 źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich  – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze;

10.10 – 11.00 Instrumenty finansowe dla firm- przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego:

- pożyczka rozwojowa;

- pożyczka termomodernizacyjna;

- pożyczka na OZE;

11.00 – 11.15 Granty na cyfryzację - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze;

11.15 - 11.30 Pytania i odpowiedzi.

Na webinarium zostaną przedstawione możliwości współfinansowania i finansowania w przedsiębiorstwach przedsięwzięć inwestycyjnych i termomodernizacyjnych z wykorzystaniem OZE. Podczas webinarium zostaną przedstawione najważniejsze założenia wdrażanych instrumentów finansowych, które pozwolą przedsiębiorcom z sektora MŚP zmodernizować i poprawić konkurencyjność firmy na rynku.

Dla sprawnej organizacji webinarium chętne osoby prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 16.07.2024r., do godz. 9.00.
Po rejestracji każdy otrzyma na swój adres e-mailowy potwierdzenie uczestnictwa oraz indywidualny link umożliwiający udział w  spotkaniu.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Do udziału zapraszamy: przedstawicieli przedsiębiorców, w tym mikro, małych i średnich działających na obszarze województwa dolnośląskiego  zainteresowanych uzyskaniem wsparcia  na rozwój firmy.

Webinarium odbędzie się: 17 lipca 2024 r. (środa), w godz. 10.00-11.30 na platformie ZOOM.