Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu zajmuje się kompleksową usługą gospodarowania odpadami – odzyskiem surowców nadających się do ponownego wykorzystania, stabilizacją odpadów organicznych przed ich składowaniem oraz unieszkodliwieniem odpadów poprzez ich składowanie na kwaterze. Radni wizytowali m.in. halę technologiczną segregacji odpadów wraz z linią sortowniczą, linią prasowania i belowania odpadów, linią przygotowania biofrakcji do kompostowania, magazyny odpadów surowych i biofrakcji, boksy na odpady, kompostownię, kwatery składowiska.