Miejsce budowy nowej jednostki znajduje się przy ul. Ekonomicznej w Bolesławcu. Finansowanie inwestycji realizowane jest z budżetu państwa w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025. Uwzględniając potrzeby zabezpieczenia miasta i całego powiatu bolesławieckiego oraz poprawę warunków pełnienia służby, w 2021 roku samorząd miejski Bolesławca nieodpłatnie przekazał w użytkowanie wieczyste dwie działki o łącznej powierzchni 0,9312 ha z przeznaczeniem na wybudowanie nowej  siedziby Komendy Powiatowej PSP.