Jego realizacja była możliwa dzięki wygraniu konkursu "Rosnę z matematyką" i dofinansowaniu w kwocie 5 000 zł przez Fundację mBank. Dzięki zdobytemu grantowi w naszej placówce organizowane były różnorodne zajęcia dla dzieci     i społeczności lokalnej - rodziców/ rodzin naszych wychowanków oraz seniorów z Domu Dziennego Pobytu Senior +.

W ramach programu odbyły się następujące zajęcia:

 1. Szkolenie kadry pedagogicznej pt. „Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu”.
 2. Przeliczam i jem zdrowo – matematyka w zajęciach kulinarnych.
 3. Matematyka ukryta w bajkach – zajęcia otwarte dla seniorów z Dziennego Domu Senior +.
 4. Matematyka na ulicy.
 5. Wykonanie makiety moje miasto z różnych brył, figur.
 6. Przedszkolak mistrzem planszy.
 7. „Nasza gra planszowa” – zajęcie popołudniowe z rodzicami.
 8. Z matematyką na sportowo – gry i zajęcia sportowe na placu zabaw.
 9. Matematyczne podchody – tropimy cyfry i figury.
 10. Konkurs plastyczny dla dzieci „Figury geometryczne wokół nas”.
 11. Mistrzowie kodowania i robotyki – zajęcia i zabawy z matą do kodowania.
 12. Matematyczne popołudnie z botami – zajęcia otwarte z rodzicami.

Podczas realizacji projektu odbyło się spotkanie z seniorami, na którym dzieci na podstawie bajek z literatury dziecięcej przeliczały, dodawały, odejmowały, klasyfikowały.  Spacerowaliśmy po najbliższej okolicy przedszkola w poszukiwaniu figur geometrycznych. W ramach zajęć otwartych dla rodziców odbyło się także spotkanie, na którym dzieci wraz z rodzicami projektowały wspólne gry typu ściganki, a potem w nie grały. Wszystkie grupy biorące udział w projekcie: Stokrotki, Mróweczki, Biedronki i Pszczółki stworzyły wspólnie makietę pt. „Nasze miasto".  Wyposażyliśmy nasze kąciki gier o kolejne pozycje, a kąciki matematyczne wzbogacone zostały o takie pomoce dydaktyczne, jak liczydła, miarki, kostki, wagi. Odbyły się także konkursy z nagrodami, które także zostały ufundowane w ramach otrzymanej dotacji. Otrzymana dotacja pozwoliła nam także doposażyć nasz kącik kodowania, dzięki czemu mamy dodatkowe 3 maty do kodowania razem z kartonikami oraz myszkę - bota, do rozwijania umiejętności programowania. Zdobytymi w czasie zajęć umiejętnościami dzieliliśmy się   z rodzicami w czasie zajęć otwartych z kodowania na macie oraz sterowania botami. Nowe doświadczenia wykorzystaliśmy także w czasie zabaw sportowo - matematycznych na Festynie Rodzinnym.

Dzięki współpracy międzygrupowej, a także z seniorami i rodzicami powstał „Przewodnik zabaw matematycznych dla przedszkolaków" . Posiadamy teraz kompendium zabaw i gier matematycznych dla naszych wychowanków, które możemy dowolnie wykorzystywać w czasie zabaw kierowanych i swobodnych.

Celem naszego projektu było:

- rozwijanie kompetencji matematycznych wśród dzieci objętych edukacją przedszkolną i promowanie dobrych praktyk w tym zakresie;

- promowanie postrzegania matematyki jako dziedziny obecnej w życiu codziennym, wraz z jej praktycznym zastosowaniem;

- popularyzacja metod nauczania matematyki, opartych na: praktycznym zastosowaniu matematyki, bezpośrednim zaangażowaniu dzieci, wykorzystaniu metod pracy w grupie i aktywności ruchowej;

- włączenie rodziców i innych osób z najbliższego otoczenia dzieci w rozwijanie ich kompetencji matematycznych poprzez: dzielenie się wiedzą na temat angażujących metod nauczania matematyki dzieci objętych edukacją przedszkolną, zachęcanie do aktywnego wspierania rozwoju kompetencji matematycznych u najmłodszych, promocję adekwatnych do wieku gier i zabaw wspierających edukację matematyczną;

- promocja dobrych praktyk edukacji matematycznej wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego. (info MPP nr 1)