IX kadencji.

Porządek obrad III sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad III sesji.
  3. Informacja o stanie realizacji inwestycji drogowych na terenie miasta.
  4. Informacja Prezesa Zarządu z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu.
  5. Wizja lokalna na terenie Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów Komunalnych
    w Trzebieniu.
  6. Sprawy organizacyjne:

6.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.  

7.  Zamknięcie sesji.