Zaprojektowany ciąg pieszy stanowić będzie uzupełnienie brakującego odcinka chodnika pomiędzy Bolesławcem a miejscowością Łąka. Obecnie piesi poruszają się utwardzonym poboczem. Przy ul. Kościuszki znaczną część ruchu stanowią samochody ciężarowe, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo pieszych. Planowany chodnik odseparowany będzie od jezdni poprzez jego lokalizację za rowem odwadniającym. Początek odcinka przyjęto przy zjeździe do zakładu produkcyjnego „IBF”,  koniec przy przejściu dla pieszych, nawiązując do istniejącego prawostronnego chodnika.

Chodnik będzie miał nawierzchnię asfaltową, długość 934,67 m, szerokość 2 m. Na realizację zadania wykonawca ma 7 miesięcy. Wykonawcą jest firma „Jagielski” Sp. komandytowa. Koszt robót  1 370 766 zł, w tym 430 231 zł dofinansowanie z budżetu miasta Bolesławca.