- Dzięki otrzymanym środkom finansowym w kwocie 5 000 zł  od mFundacji mogliśmy zrealizować działania pozwalające  poznać matematykę w otaczającym świecie. Nasze przedszkole zostało wybrane z 518 zgłoszonych projektów. Tym bardziej doceniamy, że to właśnie my mogliśmy uczestniczyć w tym programie. Przez cały okres realizacji programu naszym celem było w przystępny sposób zobrazować naszym przedszkolakom - tym mniejszym i większym - ile matematyki nas otacza i jak łatwo ją zrozumieć bazując na życiu codziennym. Prawie wszyscy kojarzymy matematykę tylko z lekcjami w szkole, w naszym projekcie chcieliśmy uciec od schematów matematycznych i w przystępny dla dziecka sposób pokazać ile cyfr nas otacza i jak ważne jest zobrazowanie liczbowe otaczającego nas świata. Cyfry mamy wszędzie i rozpoczęcie edukacji na etapie wczesnoszkolnym z położeniem nacisku na matematykę jest kluczowe w późniejszym odbieraniu świata i najbliższego otoczenia – informuje Jolanta Mienculewicz, dyrektorka placówki. 

W realizację programu było zaangażowane całe przedszkole - dzieci, nauczyciele, rodzice. W każdej z pięciu grup odbyły się zajęcia dostosowane do wieku dzieci. Dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym: mata do kodowania na dywanie, wagi matematyczne, magnetyczne pieniądze, klocki kreatywne. Dzieci z zapałem liczyły, kodowały, wykonywały prace plastyczne, były na wycieczce w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu – PSZOK. Uwieńczeniem działań programowych były warsztaty z udziałem rodziców dzieci, na których zostały wykonane EKOświnki  - skarbonki z ekologicznych materiałów.

W ramach programu odbyły się następujące zajęcia:

- "Biedroneczki są w kropeczki";

- "Kodowanie na dywanie - jak to jest rosnąć z matematyką?";

- "Nakrętkowy zawrót głowy";

- "Starszaki w akcji! Woda - jak ją oszczędzać i jak dbać o planetę?";

- "Waga i miara - stopa, łokieć czy centymetr?;

- Wycieczka do PSZOK - Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów; 

- Warsztaty z udziałem rodziców - EKOświnki. 

- Podczas realizacji poszczególnych zadań programu duży nacisk kładliśmy na przedstawienie dzieciom korelacji między matematyką, a ekologią. Dzieci odnalazły odpowiedz po co segregować odpady, że papier ma 7 żyć, a szkło możemy przetwarzać nieskończoną ilość razy, tego mogliśmy się dowiedzieć dzięki uprzejmości MZGK w Bolesławcu. Wszystkie dzieci skorzystały z ogromu wiedzy, jaki został przekazany dzięki projektowi mFundacji. Na przedstawionych zdjęciach można dostrzec dziecięcy zapał i uśmiech w każdym z realizowanych zadań. Uśmiech i zaangażowanie dzieci  to najważniejsze, co udało nam się osiągnąć – podkreśla J. Mienculewicz.