Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radna  Magdalena Mucha złożyła ślubowanie. Rada powołała sześć komisji stałych: Rewizyjną; Skarg, Wniosków i Petycji; Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych; Oświaty, Kultury i Sportu; Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

Komisja Rewizyjna: Leszek Chudzik - przewodniczący, Tomasz Ogrodnik - wiceprzewodniczący, Łukasz Molak, Katarzyna Rola, Andrzej Żuk.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Teresa Szyjkowska – przewodnicząca, Andrzej Żuk - wiceprzewodniczący, Joanna Dudyńska, Urszula Magryś, Damian Sawczak.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów: Damian Sawczak - przewodniczący, Renata Fredyk – wiceprzewodnicząca, ŁukaszJaźwiec, Tomasz Ogrodnik, Grzegorz Przybylski, Joanna Strzelecka, Rafał Więcewicz.

Komisja Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa: Stanisław Wiącek - przewodniczący, Piotr Klasa - wiceprzewodniczący, Leszek Chudzik, Piotr Klasa, Tomasz Ogrodnik, Grzegorz Przybylski, Damian Sawczak, Teresa Szyjkowska..

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: Joanna Dudyńska - przewodnicząca, Dawid Sarbak – wiceprzewodniczący, Karolina Hałka, Łukasz Jaźwiec, Magdalena Mucha, Mariusz Potyszka, Katarzyna Rola.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych: Rafał Więcewicz - przewodniczący, Mariusz Potyszka – wiceprzewodniczący, Renata Fredyk, Karolina Hałka, Violetta Kurcio, Magdalena Mucha, Stanisław Wiącek.