Aktualnie trwa jeden z ważniejszych etapów budowy dróg – asfaltowanie. Warto przypomnieć, że inwestycja obejmuje m.in. budowę jezdni z betonu asfaltowego, ciągu pieszo-rowerowego, wykonanie kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego oraz  wykonanie oświetlenia drogowego.