Generał dywizji Kevin D. Admiral - dowódca 1. Dywizji Kawalerii, i  starszy chorąży sztabowy LeVares J. Jackson rozwinęli sztandar swojej dywizji, przejmując dowodzenie. 1. Dywizja Kawalerii oficjalnie przejęła kontrolę nad grupą zadaniową Armii Stanów Zjednoczonych operującą w Polsce i krajach bałtyckich.

W uroczystym przekazaniu dowodzenia wzięło udział ok. 120 żołnierzy Armii Stanów Zjednoczonych. Uroczystość uświetnił występ orkiestry wojskowej.