W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony o nie więcej niż:

- 60 minut w przypadku języka polskiego (w przypadku uczniów – obywateli Ukrainy czas przeprowadzania egzaminu z języka polskiego może zostać przedłużony o nie więcej niż 90 minut)

- 50 minut w przypadku matematyki

- 45 minut w przypadku języka obcego nowożytnego.

W Bolesławcu w roku szkolnym 2023/2024 do egzaminu ósmoklasisty przystąpi 194 uczniów (wg stanu na 9.05.2024 r.).

LICZBA UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 wg stanu na 2024-05-09

Nazwa placówki

Liczba uczniów

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W BOLESŁAWCU

26

26

26

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BOLESŁAWCU

53

53

53

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ARMII KRAJOWEJ W BOLESŁAWCU

25

25

25

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANA MATEJKI W BOLESŁAWCU

32

32

32

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ALEKSANDRA JANOWSKIEGO W BOLESŁAWCU

23

23

23

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA "OXPRESS" W BOLESŁAWCU

13

13

13

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W BOLESŁAWCU

22

22

22

RAZEM

194

194

194

LICZBA UCZNIÓW ZWOLNIONYCH Z EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 wg stanu na 2024-05-09

Nazwa placówki

Liczba uczniów

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

Laureat konkursów

Inna przyczyna

Laureat konkursów

Inna przyczyna

Laureat konkursów

Inna przyczyna

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W BOLESŁAWCU

0

0

0

0

0

0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BOLESŁAWCU

0

1

0

1

0

1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ARMII KRAJOWEJ W BOLESŁAWCU

0

0

0

0

0

0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANA MATEJKI W BOLESŁAWCU

0

0

0

0

0

0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ALEKSANDRA JANOWSKIEGO W BOLESŁAWCU

0

0

0

0

0

0

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA "OXPRESS" W BOLESŁAWCU

0

0

0

0

0

0

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W BOLESŁAWCU

0

0

0

0

0

0

RAZEM

1

1

1

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Zaświadczenia lub informacje o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 3 lipca br. Tego samego dnia (3 lipca br.) swoje wyniki poznają uczniowie oraz zostaną ogłoszone ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.