Renata Szewczyk - I zastępca Prezydenta Miasta Bolesławiec, Małgorzata Słonecka - Sekretarz Miasta,  Małgorzata Gawlik – Skarbnik Miasta.

Na stanowisko II zastępcy Prezydenta Miasta Bolesławiec powołany został Robert Rzepnicki, dotychczasowy naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miasta Bolesławiec.

Robert Rzepnicki - absolwent administracji, studia podyplomowe prawa zamówień publicznych na wydziale prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz międzynarodowych procedur organizacji inwestycji wg FIDIC na wydziale budownictwa lądowego i wodnego  Politechniki Wrocławskiej. Ukończył studia MBA w Administracji Publicznej na Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Posiada certyfikat zarządzania projektami Prince 2 oraz AgilePM. Od 1999 roku, nieprzerwanie, pracownik administracji samorządowej. Od 2007 r. pracownik Urzędu Miasta Bolesławiec, najpierw jako zastępca naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich, a od 2019 r. jako naczelnik.