Miejska Komisja Wyborcza w Bolesławcu stwierdziła, a Komisarz Wyborczy we Wrocławiu w dniu 8 kwietnia 2024 r. ogłosił w drodze obwieszczenia, że na Prezydenta Miasta Bolesławiec wybrany został Piotr Roman.

Objęcie obowiązków przez Prezydenta Miasta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Miasta ślubowania następującej treści: „Obejmując urząd Prezydenta Miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”. Piotr Roman dokonał obowiązku złożenia ślubowania i z tą chwilą objął obowiązki Prezydenta Miasta Bolesławiec. Piotr Roman pełni obowiązki Prezydenta Miasta Bolesławiec od 2002 roku.