Tydzień temu wzięło w nim udział 38 uczestników – reprezentantów 19 klas bolesławieckich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. Uczestnicy pracowali w zespołach dwuosobowych.

W tegorocznej edycji konkursu najlepsi okazali się:

I miejsce -  drużyna klasy II A ze  Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w składzie: Filip Ryś, Dawid Ogrodnik (66 pkt.);

II miejsce – drużyna klasy II A ze Szkoły Podstawowej nr 2  w składzie: Julita Korzeniewicz, Anna Wcisło (64 pkt.);

III miejsce – drużyna klasy II A ze Szkoły Podstawowej nr 5 w składzie: Szymon Chwaszcz, Zuzanna Żoga (63 pkt).

Pozostałe zespoły uzyskały wyniki od 38 do 62 pkt. 

Gratulujemy serdecznie wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni; otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Nagrody wręczali Prezydent Miasta Bolesławiec – Piotr Roman, Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolesławiec – Arkadiusz Sudoł, Dyrektor MBP-CW – Anna Idkowiak.