W dniu 19.04.2024 r. do Urzędu Miasta Bolesławiec wpłynęła oferta złożona przez Bolesławiecki Klub Amazonek na realizację zadania publicznego

w zakresie profilaktyki zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

pn. „Afrodyty z Amazonek 2024”.

Uznając celowość realizacji w/w zadania zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec www.boleslawiec.eu w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: organizacje pozarządowe oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Bolesławiec.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

  1. pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu, ul. Rynek 41 w godzinach pracy urzędu,
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  3. listownie na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz,
    59-700 Bolesławiec

do dnia 6.05.2024 r. (liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:

- oferta

                                                                            II Zastępca

                                                                       Prezydenta Miasta

                                                                 /-/ Iwona Mandżuk-Dudek