Jej celem jest podsumowanie  nabytych umiejętności pływackich, utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się na pływalniach krytych i akwenach wodnych oraz  doskonalenie samodzielności, odpowiedzialności, dyscypliny, współpracy oraz pokonanie lęku przed wodą.  Patronat nad imprezą objął prezydent Bolesławca Piotr Roman. Dzieci z siedmiu przedszkoli  rywalizowały  w czterech konkurencjach: przepłynięcie basenu z deską stylem klasycznym, sztafeta, nurkowanie, skok do wody. Rodzice i opiekunowie żarliwie  dopingowali swoje pociechy. Wszyscy pływacy zostali zwycięzcami. Olimpijczycy otrzymali dyplomy, medale pamiątkowe i nagrody rzeczowe promujące ochronę środowiska, ufundowane przez Urząd Miasta w Bolesławcu.

Przedszkolną Olimpiadę Pływacką zorganizowali: Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4 w Bolesławcu oraz  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. (info. MPP4)