Ich celem był Parlament Europejski. Ta podróż była efektem udziału w konkursie zorganizowanym przez Biuro Parlamentu Europejskiego. Zadanie konkursowe polegało na nakręceniu 30 sekundowego film oraz stworzeniu mema zachęcający do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Pomysłów było dużo, a czasu niewiele. Uczniowie zabrali się do pracy – wymyślili scenariusz, nagrali film, zmontowali całość, stworzyli mem i .... pojechali do Strasburga, aby wziąć udział w warsztatach parlamentaryzmu w Strasburgu.

Euroscola to wydarzenie które, 21 marca zgromadziło w Strasburgu młodych ludzi z całej Europy. Dyskutowali oni na temat równości płci. Debata była jednym z kluczowych punktów programu, skupiając uwagę na wyzwaniach i możliwościach stojących przed społeczeństwem europejskim w tej kwestii. W trakcie wydarzenia młodzi uczestnicy mieli okazję wymienić swoje poglądy, doświadczenia oraz propozycje rozwiązań dotyczących równości płci. Przedstawiciele Bolesławca – sześcioro uczniów klasy VII, trzynaścioro  uczniów klasy VIII i pięcioro absolwentów naszej szkoły - godnie reprezentowali nasze miasto.

Wydarzenie Euroscola w Strasburgu nie tylko umożliwiło wymianę poglądów na temat równości płci, ale także zainspirowało uczestników do podejmowania działań na rzecz budowania bardziej sprawiedliwego i równego społeczeństwa europejskiego, a Maja Czarna – absolwentka szkoły – miała okazję przeprowadzić wywiad ze Svenem Saekert’em - Dyrektorem Generalnym ds. Komunikacji. (info SP nr 4)

Zapraszamy na obejrzenie i wysłuchanie wywiadu ze Svenem Saekertem -  moderatorem obrad Parlamentu Europejskiego podczas spotkania w ramach programu Euroscola w Strasburgu w czwartek 21 marca 2024 r.